OSP przy Ciech Soda Polska Ochotnicza Straż Pożarna przy Ciech Soda Polska


Z inicjatywą utworzenia naszej jednostki OSP w 1922r. wystąpił Stanisław Kościukiewicz, pracownik - należącej wówczas do koncernu Solvay - Fabryki Sody w Mątwach. Propozycję tą poparł dyrektor Przedsiębiorstwa, Henryk Kołakowski. Jednostkę stworzyło blisko czterdziestu młodych mężczyzn. W trakcie pierwszego, organizacyjnego zebrania OSP odbyły się między innymi wybory Zarządu. Funkcję prezesa przyjął dyrektor Kołakowski, natomiast naczelnikiem został Jerzy Łempicki.

W 1928r. dyrekcja Fabryki Sody zakupiła dla potrzeb OSP nowoczesny strażacki samochód "Chevrolet", ręczną pompę wodną oraz sporo innego, niezbędnego sprzętu.

W 1932r. jednostka otrzymała od załogi Fabryki sztandar z wizerunkiem św. Floriana. Uroczystość wręczenia sztandaru miała miejsce w pobliżu mątewskiego kościoła, w którym sztandar został poświęcony. Chorągiew ta po renowacji, koniecznej ze względu na zniszczenia powstałe podczas ukrywania przed okupantem w latach II Wojny Światowej znajduje się w siedzibie OSP po dzień dzisiejszy i jest jedną z najcenniejszych pamiątek jednostki.

 W czasie niemieckiej okupacji członkowie naszej OSP nie zaprzestali swojej strażackiej działalności. Regularnie wyjeżdżali do pożarów, dbali o zabezpieczenie przed ogniem budynków fabrycznych i domów mieszkalnych. 

1954r. - Zakupienie przez dyrekcję Inowrocławskich Zakładów Sodowych dla potrzeb OSP strażackiego samochodu "Star 20"

W 1972r. do jednostki zostaje przekazany kolejny samochód bojowy "Star 25". 

1974r. - Zwycięstwo naszej drużyny OSP w Miejsko-Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. 

W 1979r. zostaje wybudowana i oddana do użytku nowa remiza. 

W 1984 strażacy wyposażeni zostali w nowy wóz pożarniczy typu "Jelcz 004".

Rok 1994 jednostka otrzymała specjalistyczny samochód "Polonez" do ratownictwa techniczno-chemicznego. 

W styczniu 1995 r. Nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W związku z tym, zobowiązani jesteśmy do uczestniczenia w różnego rodzaju ćwiczeniach i akcjach ratowniczych obejmujących zarówno rejon jak i kraj. 

24 maja 1997r. Podczas uroczystości obchodów siedemdziesięcio pięcio lecia istnienia jednostki strażacy otrzymali nowy sztandar, na którym zawisł złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

W 2005r. Jednostka wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo gaśniczy marki "Star". 

Najcześciej czytane na naszej stronie
Pożar słomy